REGULAMIN


INFORMACJE OGÓLNE

Firma BERGCHEM Krzysztof Wojnarowski z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Zawiszy Czarnego 16, NIP: 7342581908, REGON: 491980771, prowadząca serwis internetowy www.angelcity-krakow.pl, świadczy usługi w zakresie obsługi całorocznej oraz organizacji wynajmu apartamentu na krótkotrwałe pobyty turystyczne Klientom/Gościom w budynkach apartamentów Angel City w Krakowie.

INFORMACJE DLA KLIENTA/GOŚCIA

Użyte określenia oznaczają:

 • KLIENT/GOŚĆ - osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego, dokonująca rezerwacji na stronie www.angelcity-krakow.pl i następnie klient firmy BERGCHEM.
 • OPERATOR/WYNAJMUJĄCY - BERGCHEM Krzysztof Wojnarowski, prowadzący serwis internetowy www.angelcity-krakow.pl, dokonujący rezerwacji i świadczący Usługę lub pośredniczący w dokonaniu Rezerwacji i świadczeniu Usługi.
 • USŁUGA – świadczenie wynajmu na cele mieszkalne apartamentów znajdujących się w budynkach Angel City w Krakowie na rzecz Klienta/Gościa
 • CENA ZA USŁUGĘ – wynagrodzenie za Usługę
 • OPŁATA REZERWACYJNA - opłata ceny za Usługę, która stanowi przesłankę do świadczenia Usługi.
 • ZALICZKA – zadatek na wykonanie Usługi stanowiący 30% Ceny za Usługę.
 • FORMULARZ REZERWACYJNY – dokument elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient/Gość dokonuje rezerwacji apartamentu znajdującego się w Angel City Kraków
 • WSTĘPNE POTWIERDZENIE REZERWACJI – formularz przyjęcia wstępnej rezerwacji dokonanej przez Klienta/Gościa, zawierający zapisy dotyczące uzgodnionego apartamentu, terminu rezerwacji oraz Ceny za Usługę
 • OSTATECZNE POTWIERDZENIE REZERWACJI – formularz potwierdzający przyjęcie rezerwacji oraz wpłatę całej Opłaty Rezerwacyjnej

ZAPOZNANIE SIĘ KLIENTA/GOŚCIA Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI ORAZ AKCEPTACJA ICH TREŚCI JEST NIEZBĘDNA DO REALIZACJI USŁUGI.

1. ZASADY REZERWACJI

 • Aktualna oferta dostępnych do wynajęcia apartamentów znajduje się na stronie internetowej www.angelcity-krakow.pl.
 • Po zapoznaniu się z ofertą oraz podanymi na stronie cenami Klient/Gość drogą elektroniczną dokonuje rezerwacji wybranego terminu poprzez znajdujący się na stronie Formularz Rezerwacyjny. W tym momencie następuje Wstępna Rezerwacja Apartamentu.
 • w ciągu następnych 24 godzin Klient/Gość otrzyma e-mailem Wstępne Potwierdzenie Rezerwacji. Przesłane przez Operatora Wstępne Potwierdzenie Rezerwacji będzie zawierało zapisy dotyczące uzgodnionego apartamentu, terminu rezerwacji oraz Ceny za Usługę. Od tego momentu, w zależności od rodzaju oferty, Klient/Gość jest zobowiązany w przeciągu 24 godzin (jeśli nie ustalono inaczej) wpłacić zaliczkę w wysokości podanej w formularzu lub też całość kwoty Opłaty Rezerwacyjnej na podane konto bankowe Wynajmującego. Jeśli rezerwacja dokonana jest z obecnością karty, rezerwacja zostaje potwierdzona dopiero w momencie pobrania całości kwoty rezerwacji.
 • Zaliczka stanowi zadatek na wykonanie usługi wynajmu. Brak wpłaty zaliczki do 24 h od otrzymania Wstępnego Potwierdzenia Rezerwacji skutkuje Anulacją rezerwacji. Jeśli karta podana przy rezerwacji odrzuca transakcję, Klient/Gość ma 24 godziny na zadeklarowanie innej metody płatności.
 • Uznanie rachunku Operatora Opłatą Rezerwacyjną po 24 h od otrzymania Wstępnego Potwierdzenia Rezerwacji powoduje nie dojście Rezerwacji do skutku, chyba że mimo tego Operator dokona Potwierdzenia Rezerwacji. W takim przypadku Operator dołoży wszelkich starań, by zapewnić Klientowi/Gościowi Usługę na warunkach zbliżonych do warunków Rezerwacji.
 • W przypadku wpłaty zaliczki Klient/Gość zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej części Opłaty Rezerwacyjnej tydzień przed przyjazdem na konto bankowe Operatora, najpóźniej w dniu przyjazdu w gotówce.
 • W każdym przypadku płatność całości Opłaty Rezerwacyjnej za pobyt musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do dyspozycji Klienta/Gościa.

2. ZMIANA REZERWACJI

 • W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.

3. ANULOWANE REZERWACJI

 • W przypadku rezygnacji z Rezerwacji, Klient/Gość zobowiązany do poinformowania o tym drogą mailową lub telefoniczną.
 • W przypadku anulacji Rezerwacji Gość ponosi koszty wpłaconej Zaliczki lub też Opłaty Rezerwacyjnej.
 • Obiekt zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i zwrotu wpłaty w przypadkach kiedy konieczność anulacji wynika ze zdarzeń losowych (m.in. błąd dostępnośći, błąd cenowy), informując o tym Gościa najszybciej jak to możliwe.

4. SKŁADOWE CENY

 • Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje:
  • pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób w wybranym przez Klienta/Gościa terminie
  • koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie),
  • zmianę pościeli i ręczników dla każdego z Gości
  • koszt sprzątania końcowego
  • koszt bezprzewodowego Internetu

5. OPŁATY DODATKOWE

 • Miejsce parkingowe, znajdujące się w garażu podziemnym, podlega dodatkowej opłacie w wysokości 50 zł/doba. Chęć skorzystania z miejsca postojowego należy wcześniej zgłosić Operatorowi w celu dokonania rezerwacji tego miejsca.

6. PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI

 • O ile nie zapadną inne uzgodnienia, doba hotelowa w apartamentach Angel - City Center Cracow Aparthotel zaczyna się o godz. 16:00 i kończy się o godz. 11:00 następnego dnia. W przypadku chęci przedłużenia doby hotelowej gość powinien zgłosić to pracownikowi Angel - City Center Cracow Aparthotel do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu, co jednak nie wiąże Wynajmującego.
 • Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio przez pracownika Angel - City Center Cracow Aparthotel  o ustalonej wcześniej godzinie lub też są pozostawione w budynku Angel City. W takim przypadku Klient/Gość otrzymuje wytyczne gdzie odebrać klucze. Jeśli Klient/Gość nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika Angel - City Center Cracow Aparthotel.
 • Przy wyjeździe Klient/Gość zobowiązany jest do zwrócenia kluczy według instrukcji przekazanych przez pracownika.
 • W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Klient/Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 • W przypadku zgubienia karty magnetycznej wejściowej Klient/Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

7. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI

 • W opisie każdego apartamentu znajdują się wskazania co do maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących mieszkać w apartamencie. Każdy z Klientów/Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, w przeciwnym wypadku Angel - City Center Cracow Aparthotel może zażądać dodatkowej opłaty.
 • Klient/Gość odpowiada za wszelkie usterki lub szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu Apartamentu i w samym Apartamencie. Klient/Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich szkodach, jakie Klient/Gość wyrządził w wyposażeniu Lokalu i samym Lokalu. Za usterki powstałe z winy Klienta/Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna. Klient/Gość zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z Apartamentu.
 • Klient/Gość jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
 • We wszystkich apartamentach obowiązuje zakaz palenia. Jedynym miejscem, w którym palenie jest dozwolone, jest balkon apartamentu lub też patio budynków.
 • Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien. Wyłączanie urządzeń z gniazdek elektrycznych przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy oraz karty magnetycznej bez dostępu do nich osób postronnych.

8. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA

 • Dane osobowe przekazywane przez Klienta/Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach.